ବାପା

July 13, 2018
ଦାରୁଣ ଦୁଃଖକୁ 
                    ଖାତର ନକରି 
             ବାହିଥିଲେ ସଂସାର ନାଆ
କେବେହେଲେ ଦୁଃଖ  
                           ଏରୁଣ୍ଡି ଡେଇଁନି 
             ସିଏ ଥିଲେ ଆମରି ସାହା |


ଅକ୍ଲାନ୍ତ ଶ୍ରମରେ
                    ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହୁଏ
     ରୁଧିର ଟିକକ ତାଙ୍କରି
ଆହାର ମୁଠିଏ
                  ମୁଖରେ ସେ ଦେଇ
  ହର୍ଷାଇଲେ ମୁଖ ଆମରି |


ଦୁଃଖର ବୋଝକୁ
                      କାନ୍ଧରେ ବୁହାଇ
            ଚାଲିଛନ୍ତି ସେ ଯେ ଅନେକ ବାଟ
ସେ କାନ୍ଧରେ ପୁଣି
                       ଆମକୁ ବୁହାଇ
            ନେଇଛନ୍ତି କେତେ ଅମଡ଼ା ବାଟ |

ଉପର ମନରେ
                   ରାଗିଥାନ୍ତି ସିଏ
            ଦିଅନ୍ତି କେତେ ଯେ ଗାଳି
ଭିତରଟା କିନ୍ତୁ
                 ଉଦାରରେ ଭରା
        କରନ୍ତି ଆଦର ଭାରି |

ପୁଅ ହୋଇ ଆମେ
                       ଦେବା ନାଇଁ କେବେ
       ହୃଦୟେ କଷ୍ଟ ତାଙ୍କରି
ବୃଦ୍ଧବେଳେ ବାପା
                      ପୁଅ ହୁଅନ୍ତିସେ
       କରନ୍ତି ଅଝଟ ଅଳି|
ବାପା ବାପା Reviewed by Ramachandra on July 13, 2018 Rating: 5

ମା

July 02, 2018
Image result for indian mother


ଅତି ସେ ନିଜର
                  ଅତି ସେ ଆପଣାର
ହୃଦୟ ତା ଭାରି କୋମଳ
                  ସ୍ନେହ ମମତା ଶିକୁଳିରେ ବାନ୍ଧି
ଶିଖାଇଲା ମୋତେ
                  ପର ବି ଆପଣାର |
ମାଆ ର ହସରେ
                  ମୁକୁତା ତ ଝରେ
 ହୃଦୟରେ ତାର
                  ମମତା ହିଁ ଭରେ
 ସେହି  ହସରେ ମୁଁ
                  ଶିଖିଛି ହସିବା
       ଆଉ ବି ହସାଇବା |

ମାଆ ହୋଇସିଏ
                  ସବୁ ଯାଏ ସହି
       ଛାତିକି ପଥର କରି |
କେତେବେଳେ ସିଏ
                 ଆକଟ କରେ ତ
 ପୁଣି କେତେବେଳେ
                ନିଏ ଆପଣେଇ|
ମାଆର ପଣତେ
                  ମିଳେ ଏତେ ଖୁସି
ଯେବେ ସେ ଦିଏ ଢାଙ୍କି
                 ନାହିଁ ବୋଲି ପାଖେ
ଡର ଲାଗେ ମୋତେ
                 ଏ ଦୁନିଆକୁ ଭାରି |
ଏଇ ଜନମରେ
                 ନ ହେଲି ନାହିଁ ତ
     ମୁଁ ତୋ ଯୋଗ୍ୟର ପୁଅ
ଆଉ ଥରେ ତୋର
                 କୋଳରେ ଜନମି
       ରଖିବି ମାନ ତୋର
          ଏହି ପ୍ରତିଶୃତି ମୋର
               ଏହି ପ୍ରତିଶୃତି ମୋର
                     ଏହି ପ୍ରତିଶୃତି ମୋର ...

Paytm Maha Loot Get Rs 1000 Cashback
ମା ମା Reviewed by Ramachandra on July 02, 2018 Rating: 5
Powered by Blogger.