ମା

Image result for indian mother


ଅତି ସେ ନିଜର
                  ଅତି ସେ ଆପଣାର
ହୃଦୟ ତା ଭାରି କୋମଳ
                  ସ୍ନେହ ମମତା ଶିକୁଳିରେ ବାନ୍ଧି
ଶିଖାଇଲା ମୋତେ
                  ପର ବି ଆପଣାର |
ମାଆ ର ହସରେ
                  ମୁକୁତା ତ ଝରେ
 ହୃଦୟରେ ତାର
                  ମମତା ହିଁ ଭରେ
 ସେହି  ହସରେ ମୁଁ
                  ଶିଖିଛି ହସିବା
       ଆଉ ବି ହସାଇବା |

ମାଆ ହୋଇସିଏ
                  ସବୁ ଯାଏ ସହି
       ଛାତିକି ପଥର କରି |
କେତେବେଳେ ସିଏ
                 ଆକଟ କରେ ତ
 ପୁଣି କେତେବେଳେ
                ନିଏ ଆପଣେଇ|
ମାଆର ପଣତେ
                  ମିଳେ ଏତେ ଖୁସି
ଯେବେ ସେ ଦିଏ ଢାଙ୍କି
                 ନାହିଁ ବୋଲି ପାଖେ
ଡର ଲାଗେ ମୋତେ
                 ଏ ଦୁନିଆକୁ ଭାରି |
ଏଇ ଜନମରେ
                 ନ ହେଲି ନାହିଁ ତ
     ମୁଁ ତୋ ଯୋଗ୍ୟର ପୁଅ
ଆଉ ଥରେ ତୋର
                 କୋଳରେ ଜନମି
       ରଖିବି ମାନ ତୋର
          ଏହି ପ୍ରତିଶୃତି ମୋର
               ଏହି ପ୍ରତିଶୃତି ମୋର
                     ଏହି ପ୍ରତିଶୃତି ମୋର ...

Paytm Maha Loot Get Rs 1000 Cashback
ମା ମା Reviewed by Ramachandra on July 02, 2018 Rating: 5

5 comments:

Powered by Blogger.