"ମା"

Image result for mother odia
ସରଗ ଠୁ  ବଡ 
                    ମୋ  ମାଆର  କୋଳ 
 ଅମୃତ  ଠୁ ମିଠା 
                      ମୋ ମାଆର  କ୍ଷୀର 
ଟୋପାଏ କ୍ଷୀର ମୋ 
                         ମୂଖରେ ସେ ଦେଇ  
ଦେଇଥିଲେ ଦାନେ 
                          ପ୍ରାଣକୁ ଯେ ମୋର |

ପୁଅ ଶୁଏ ଯେବେ
                     ଭୋକ ଉପାସରେ 
      
 ମାଆ ମନ କେବେ ସହେ 
ପୁଅର  ମୂଖରେ 
                    ଆହାର ସେ ଦେଇ 
ନିଜେ ପଛେ ଯାଏ 
                     ଉପାସରେ ଶୋଇ 
             ହସି ହସି କାଟେ ସବୁଦିନ |  

ଟିକିଏ ରୁଧିର ଯେବେ 
                           ଦେଖନ୍ତି ସେ ପୁଅ ଦେହରୁ 
         ହୃଦୟରେ ଉଠେ ତାଙ୍କ 
                                    ଅଶାନ୍ତର ସିନ୍ଧୁ ତୀରୁ 
କେତେ ଯେ ଲୁହ ଝରିପଡ଼େ 
                                    ତାଙ୍କ ଦୁଇ ନୟନରୁ 
                  ନିମିସେ ପାଗଳିନୀ ହୋଇ 
                                                    କୋହ ଉଠେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରୁ |

ହୃଦୟ ଯେ ତାଙ୍କ 
                      ଗଙ୍ଗା ଠୁ ପବିତ୍ର 
ମନ ଯେ ତାଙ୍କ 
                    ସ୍ନେହର ସିନ୍ଧୁକ 
ପୁଅ ବୋଲି କହି
                     ଡାକିଦେଲେ ପାଶେ 
           ଚାଲିଯାଏ ଛାଡି 
                               ସବୁତକ ଦୁଃଖ |

ଥରେ ନୁହେଁ କେତେଥର 
                                ତୋ ପଣତେ ପୋଛିଥିଲୁ ମୋ ମୁହଁକୁ 
ପଡ଼ିଥିଲି ଯେବେ ଦୁଃଖ ଫାଶେ 
                                         ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ ଛାଇ ହୋଇ ଲଢ଼ିଲୁ  ତୁ 
ଭାବିଦେଲେ ଥରେ ମୁଁହ ପୋଡିଯାଏ 
                                                ବୁଝିପାରିଲିନି ତୋ ସ୍ନେହକୁ |
"ମା" "ମା" Reviewed by Ramachandra on October 24, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.