ବୃଦ୍ଧା 'ମା'

Related image


ଗଢିଥିଲା ସିଏ
                   ମାଟି କଣ୍ଢେଇକୁ
         ଅତି ସେ ଯତନରେ
ଓଠରେ ହସ ତା
                     ଦେଇଥିଲା  ବୁଣି
ଅନ୍ତର ଆତ୍ମାର
                   ସ୍ନେହ ମମତାରେ
ଭାବି ତ ନଥିଲା
                     ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇବ
        ଜୀବନ ଅନ୍ତିମ ପଥରେ |


ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ
                      ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସାଧିଲା
           କଣ୍ଟକିତ ପଥ
ଅନାହାର ଦୁଃଖ
                      ଅନ୍ତରେ  ମରିଲା
       ଦେଇ ମୁଖେ ମୁଠା
ଚିରା ପଣତ ତା
                   ଶେଯ ହୋଇଥିଲା
ଶୋଇ ଯାଇଥିଲା
                       ପୁଅ ସୁଖନିଦ୍ରା
ବୃଦ୍ଧାବେଳେ ଆଜି
                       ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲେ
           ପିଏ ଲୁହ ଦିଠୋପା |


ଦି ଟୋପା ଲୁହ
                    ଝରି ପଡୁଥାଏ
         ଅନ୍ତରର ସାଗରରୁ
ଅନ୍ତଚିରି କ୍ଷୀର
                   ଦେଇଥିଲୁ ବୋଲି
         ନିଇତି ଆଜି ବି ଝୁରୁ
ଭାଗ୍ୟର ଇଏ କି
                      ଅଜବ ବିଚାର
ପୁଅର ହୃଦୟ
                   ହୋଇଛି ପାଷାଣ
     ମାଆ ହୁଏ ସାତପର
 ଛିଡି଼ଲା ସ୍ନେହର ଡୋର
ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ
                     ବିଧି ତ ଲେଖଇ
       ସଂପର୍କ ପୁଅ ମାଆର |

ଜୀବନ ଆକାଶେ
                       ଢାଙ୍କି ଯେ ହୋଇଛି
        କଳା ବାଦଲର ଛାୟା
ସ୍ନେହ ବନ୍ଧନରେ
                      ଦାଗ ତ ଲାଗିଛି
        ହୃଦୟରେ ନାହିଁ ଦୟା
ନିଜ ବାଟେ ପୁଅ
                      ଚାଲି ଯେ ଯାଇଛି
        ତୁଟାଇ ମମତା ମାୟା
ମରୁଭୂମି ଆଜି
                   ପାଲଟି ଯାଇଛି
                ମାତୃତ୍ଵର କାୟା |


ମାୟା ମୋହ ବନ୍ଧନରେ
                               ବାନ୍ଧିଥିଲା ତୋତେରେ
ତଳେ ଯେବେ ପଡ଼ୁଥିଲୁ
                               ନେଉଥିଲା କୋଳରେ
ଭୋକେ  ଯେବେ କାନ୍ଦୁଥିଲୁ
                                    ଖୋଉଥିଲା ହାତରେ
ଭୁଲିଗଲୁ ଆଜି ପୁଅ
                          ମାତୃତ୍ଵତା ଶ୍ରେଷ୍ଠରେ |

ବୃଦ୍ଧା 'ମା' ବୃଦ୍ଧା 'ମା' Reviewed by Ramachandra on October 27, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.